Regulamin

§1 Informacje ogólne
 

 1. Sklep Internetowy dalej zwany sklepem, działający pod adresem http://www.brand-socks.com jest aplikacją sprzedażową prowadzoną przez firmę:

Brand s.c. A.A. Ł. Broniarczyk

ul.

 Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź


§2 Warunki przedstawiania oferty
 

 1. Sklep oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Zamieszczone przy oferowanym produkcie ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie.

§3 Warunki realizacji zamówienia
 

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.brand-socks.com.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę ze sklepem znajdującym się pod adresem: www.www.brand-socks.com.
 3. Realizowane będą tylko zamówienia zawierające kompletne dane.
 4. W zamówieniu klient podaje nazwę i ilość zamawianego towaru oraz adres na jaki ma zostać wysłane zamówienie.
 5. Zamówienie zostanie wysłane po wpłynięciu zapłaty za zamówienie na konto nr:
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu.

§4 Modyfikacja zamówienia
 

 1. Zmian w zawartości zamówienia Klient może dokonywać, aż do momentu wysłania zamówienia.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 042 686-00-11
 3. W przypadku rezygnacji z całości zamówienia zwrot wpłaconej przez klienta należności nastąpi na konto, z którego płatność została dokonana.


§5   Czas realizacji zamówień
 

 1. Towar zostaje wysłany w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską


§6 Warunki Gwarancji
 

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie podlegają wymianie, jeśli:
 • Posiadają wady
 • Zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu
 • Towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu


§7 Warunki reklamacji
 

 1. Sklep w ciągu 14 dni rozpatrzy złożoną  przez Klienta reklamację i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 2. Sklep nie zwraca Klientom kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego towaru.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§8 Odstąpienie od umowy kupna
 

 1. Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.) Klienci naszego sklepu mogą bez podawania przyczyny zwrócić zakupiony towar w terminie dziesięciu dni od daty jego otrzymania. Towar powinien być nie używany i zapakowany w oryginalne opakowanie.


§9 Ustalenia ogólne
 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za techniczne utrudnienia związane z przesyłaniem maili z zamówieniem do Sklepu


§10 Zmiana regulaminu
 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 września 2012 roku.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.